Huisregels

Er mag met Triathlon Holten veel, maar een aantal zaken mogen beslist niet!

 • Het is voor jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij twijfel over leeftijd wordt er gevraagd naareen polsbandje van de organisatie waarop aangegeven staat dat de jongere ouder is dan 18 jaar. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.
 • Jongeren van 18 jaar t/m 25 jaar zijn verplicht zich te legitimeren om een polsbandje te verkrijgen. Dit polsbandje geeft de jongeren de mogelijkheid zich te identificeren als zijnde een jongere ouder dan 18 jaar voor de aankoop van alcoholhoudende dranken aan de bars op het evenemententerrein.
 • Het is op diverse aangegeven plaatsen (o.a. in de tenten) niet toegestaan om te roken. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag - en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen, kleding met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen.
 • Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van, en de handel in drugs van toepassing.
 • Huisdieren zijn op het evenemententerrein niet toegestaan.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzigen van organisatie en beveiligingspersoneel.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van een van de evenementen van Triathlon Holten is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Diefstal en vermissing vallen ook hieronder.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.
 • Bij constatering van overtreding van artikel 1 t/m 8 van dit reglement kan de organisatie of de ingehuurde beveiliging personen de toegang tot het evenemententerrein weigeren of van het terrein verwijderen.
 • Onder het evenemententerrein wordt verstaan: - Kalfstermansplein
 • Bij het gebruik van een van de diensten van de EHBO-post:
  • a. Mag er maar één persoon extra mee naar binnen.
  • b. Mag je geen gebruik maken van een mobiele telefoon.
  • c. Mag je niet roken.
  • d. Mag er geen drank mee naar binnen.

wij zijn trots op onze sponsors en partners