Livestream!
Live uitslagen!
Nieuwsbrief
Triathlon App


Huisregels

Er mag met Triathlon Holten veel, maar een aantal zaken mogen beslist niet!

 1. Het is jongeren onder de 18 jaar absoluut verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij overtreding worden boetes verhaald op de overtreder. 
  Alle bezoekers van 18 t/m 25 jaar die alcoholhoudende dranken willen kopen en gebruiken, moeten een bandje halen bij de muntverkoop. Er zal daarbij om legitimatie worden gevraagd. Het bandje moet duidelijk zichtbaar om een pols gedragen worden.
 2. Het is een sportevenement: het is op diverse aangegeven plaatsen (o.a. in de tenten) niet toegestaan om te roken. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.
 3. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: (alcoholhoudende) dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag- en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
 4. Het dragen van kleding met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen op het evenemententerrein is niet toegestaan. 
  De organisatie behoudt zich het recht voor om personen in clubkleding (b.v. motor of voetbal) zonder opgave van redenen niet toe te laten tot het evenemententerrein.
 5. Huisdieren zijn op het evenemententerrein niet toegestaan.
 6. Het is niet toegestaan etenswaren en plastic drinkgerei mee te nemen vanaf het evenemententerrein.
 7. Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving voor gebruik en handel in drugs van toepassing.
 8. Bezoekers moeten zich houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.
 9. Bezoekers die aanstootgevend gedrag vertonen of voor overlast zorgen, in welke vorm dan ook, of in kennelijke staat van dronkenschap zijn, worden door de beveiliging van het evenemententerrein verwijderd dan wel wordt geen toegang tot het evenemententerrein verleend. Daarbij kan ook de Politie ingeschakeld worden.
  De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 10. Het is verboden verstrekte alcoholhoudende drank door te geven aan een persoon beneden de leeftijd van 18 jaar.
 11. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement inclusief de diverse activiteiten van Triathlon Holten is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 12. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel bij bezoeker en/of zijn of haar bezittingen. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.
 13. Tijdens het evenement worden (foto- en film)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken. Het tijdens het evenement verantwoordelijke beveiligingsbedrijf (Veneberg Security) is hiervoor gemachtigd door justitie.
 14. Bij het gebruik van een van de diensten van de EHBO-post: 
  a. Mag er maar één persoon extra mee naar binnen. 
  b. Mag je géén gebruik maken van een mobiele telefoon. 
  c. Mag je niet roken.
  d. Mag er geen drank mee naar binnen.
 15. Bij constatering van overtreding van dit reglement kan de organisatie of de ingehuurde beveiligingspersonen de toegang tot het evenemententerrein weigeren of van het terrein verwijderen.

 

Onder het evenemententerrein wordt Kalfstermansweide verstaan.

 wij zijn trots op onze sponsors en partners