Nieuwsbrief

Privacy

Wij, de Stichting Triathlon Holten (STH), verwerken persoonsgegevens voor onze processen. Dit brengt een aantal gevolgen met zich mee. Deze gevolgen maken het noodzakelijk om beleidsregels op te stellen hoe wij intern dienen om te gaan met persoonsgegevens. Het omgaan met persoonsgegevens dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan te worden. Dit niet doen zou kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor de betrokkene, maar ook voor Stichting Triathlon Holten. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen hoge boetes worden opgelegd wat onze organisatie ernstige schade zou toe kunnen richten.

wij zijn trots op onze sponsors en partners